Báo cáo về một số nội dung về sự cần thiết ban hành các qui định pháp luật, chính sách về dữ liệu mở

0
2916
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu kết luận phiên họp - Nguồn: mic.gov.vn
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Chiều ngày 31/10/2017, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tham gia và có Báo cáo “Một số nội dung về sự cần thiết ban hành các qui định pháp luật, chính sách về dữ liệu mở (Open Data)” tại Phiên họp của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì.

Ông Trần Minh – Phó Viện trưởng phụ trách Viện đã trình bày báo cáo, tổng quan về hiện trạng Dữ liệu mở trên thế giới và tại Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò của dữ liệu số trong nền kinh tế.

Dữ liệu số đang trở thành gốc rễ của các hoạt động (kinh tế, xã hội, anh ninh, quốc phòng…), có thể xem như tài nguyên của nền kinh tế, là nguyên vật liệu, tài sản, hàng hóa trong các hoạt động công nghiệp CNTT, do đó, Luật hiện hành cần được điều chỉnh/bổ sung để thực hiện được vai trò quan trọng nêu trên của dữ liệu; phải đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho các hoạt động thu nhận, tạo lập, sở hữu, chia sẻ, trao đổi, sao chụp, phân phối, mua bán….. như tài nguyên, tài sản, hàng hóa của xã hội.

Việc mở dữ liệu (Open Data) có vai trò như việc đưa tài nguyên vào khai thác để mở rộng năng lực sản xuất; lưu thông hàng hóa; khơi thông trao đổi; khởi nguồn, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, đem lại lợi ích cho các hoạt động sản xuất, khai thác dữ liệu như tài nguyên, nguyên liệu; đem lại sự lưu thông như hàng hóa; trao đổi như tài sản. Lợi ích của việc mở dữ liệu khu vực nhà nước và thúc đẩy việc mở dữ liệu ở khu vực tư nhân, cá nhân là lợi ích Quốc gia.

Dữ liệu mở tại Việt Nam có nhiều rào cản, các rào cản chủ yếu là từ lợi ích cục bộ – là các lợi ích nhất thời. Cần lấy lợi ích Quốc gia làm gốc để kiên trì vượt qua. Biện pháp chính là điều chỉnh các quan hệ cùa các chủ thể bằng pháp luật, trong đó qui định vai trò, vị trí, chức năng của dữ liệu; tính toán các chính sách hợp lý để thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và xây dựng các điều kiện (hạ tầng kỹ thuật) để hiện thực hóa việc truy cập khai thác dữ liệu mở.

Viện đã đề xuất trong Báo cáo một số công việc cần thiết sẽ phải nghiên cứu, thực hiện trong thời gian tới.

Về nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng có kết luận: Dữ liệu mở là vấn đề rất mới, là nội dung quan trọng trong nền kinh tế số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cần có các nghiên cứu phục vụ phát triển dài hạn. Thứ trưởng chỉ đạo Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số tiếp tục triển khai nghiên cứu chuyên sâu, trước mắt là một số vấn đề về thể chế, sau đó mở rộng.

Thứ trưởng nhất trí giao Viện CNPM chuẩn bị nội dung báo cáo về Dữ liệu mở tại cuộc họp trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 2018.

Tài liệu báo cáo về Dữ liệu mở tại hội nghị

Chu Thị Thắm – Viện CNPM&NDS

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.