Phân tích dữ liệu mạng xã hội SMCC

Giới thiệu SMCC (Social Media Command Center - Phân tích dữ liệu mạng xã hội) là bộ giải pháp kết hợp các công nghệ thu thập...

Phần mềm “Số hóa hồ sơ, bút phê văn bản”

1. Giới thiệu Phần mềm số sóa hồ sơ, bút phê văn bản là phần mềm tin học hoá các quy trình hoạt động tác...

Giải pháp nguồn mở và chia sẻ dữ liệu

Nextcloud là phần mềm mã nguồn mở và là chương trình về lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng đám mây....

Bài đọc nhiều nhất