Các phòng, ban và Trung tâm

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
  1. Phòng Hành chính-Tổng hợp:

Là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng triển khai các hoạt động trong công tác hành chính, tổng hợp, lễ tân, văn thư lưu trữ, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kế hoạch tài chính, kế toán, quản lý tài sản và cơ sở vật chất, quản lý khoa học công nghệ, thanh tra, pháp chế, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, ISO, hợp tác quốc tế. 

Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Hiển

Phó Trưởng phòng: Bà Lương Thị Thu Hà

    Điện thoại : 024 6656 6708;     Fax: 024 3782 1632

  1. Phòng Công nghệ số:

Là phòng chuyên môn giúp Viện trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu và tham gia thúc đẩy phát triển phát triển về công nghệ số, giải pháp số, nền tảng số.

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Ông Nguyễn Đức Thủy

     Điện thoại: 024 6656 6708;     Fax: 024 3782 1632

  1. Phòng Chuyển đổi số:

Là phòng chuyên môn giúp Viện trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu và tham gia thúc đẩy chuyển đổi số.

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Chu Thị Thắm

     Điện thoại: 024 6656 6708;    Fax: 024 3782 1632

  1. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số và Chuyển đổi số (CDTA):

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ số và Chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ tư vấn theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số và các lĩnh vực thông tin, truyền thông có liên quan khác.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.