Các phòng, ban và Trung tâm

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
  1. Phòng Hành chính-Tổng hợp:

Là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng triển khai các hoạt động tổ chức nhân sự, các hoạt động hành chính, Văn thư – Lưu trữ, quản lý tài sản và cơ sở vật chất, thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, kế toán của Viện. 

Trưởng phòng:   Ông Hoàng Minh Hiển

Phó Trưởng phòng: Lương Thị Thu Hà

    Điện thoại     : 024 6656 6708;     Fax: 024 3782 1632

  1. Phòng Nghiên cứu kinh tế – chính sách

Là phòng chuyên môn có nhiệm vụ nghiên cứu kinh tế, chính sách, chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số; tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác, đầu tư, kinh doanh về phần mềm và nội dung số.

     Điện thoại    : 024 6656 6708;     Fax: 024 3782 1632

  1. Phòng Nghiên cứu phát triển công nghệ

Là phòng chuyên môn có chức năng nghiên cứu, phát triển và triển khai áp dụng các công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Phụ trách phòng:  Ông Nguyễn Đức Thủy

     Điện thoại    : 024 6656 6708;     Fax: 024 3782 1632

  1. Phòng Nghiên cứu phát triển dịch vụ

Là phòng chuyên môn có chức năng nghiên cứu, phát triển, tham mưu cho lãnh đạo Viện triển khai các dịch vụ phần mềm và nội dung số.

Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Chu Thị Thắm

     Điện thoại    : 024 6656 6708;    Fax: 024 3782 1632

  1. Trung tâm khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường (MIDC)

Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường trực thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) là đơn vị sự nghiệp có thu, là tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ tự bảo đảm chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.