Home Tags Tuyển dụng

Tag: tuyển dụng

Thông báo (lần 2) gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng...

Ngày 21/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 103/TB-BTTTT thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1...

Thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự...

Ngày 21/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 103/TB-BTTTT thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM...

Căn cứ Kế hoạch số 1615/KH-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng...

THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN...

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kết quả kỳ thi...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA...

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-VCNPM ngày 14/10/2020 của Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam về việc...

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC...

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2020 (VÒNG...

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt nam thông báo kết quả kỳ thi tuyển...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2020

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam xin thay đổi Mục...

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM...

Hội đồng thi tuyển viên chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo: Danh sách, số...

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT...

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS