THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2020

0
14781
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

I. GIỚI THIỆU VỀ VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM:

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,  thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.

Tên giao dịch quốc tế của Viện: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry (viết tắt  NISCI).

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo qui định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

II. HÌNH THỨC, MÔ TẢ, ĐIỀU KIỆN CÁC VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN DỤNG NĂM 2020

          A/ Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

          B/ Thông tin các Vị trí cần tuyển cụ thể đợt 1/2020: 

          Các vị trí cần tuyển với số lượng 06 người:  06 Nghiên cứu viên (viên chức hạng III)  cho 04 Vị trí việc làm:

  • Vị trí 1: Nghiên cứu phát triển sản phẩm phần mềm và nội dung số; số lượng: 02 người

Mô tả yêu cầu đối với vị trí:

– Tham gia tổ chức phân tích các yêu cầu trong các thiết kế của các hệ thống thông tin, CSDL, các hệ phần mềm ứng dụng để lập trình theo ngôn ngữ phù hợp;

– Tham gia lập trình cho các CSDL, các hệ thống thông tin, các phần mềm ứng dụng;

– Chủ trì và tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu trúc dữ liệu;

– Chủ trì và tham gia phát triển các phần mềm ứng dụng;

– Tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quy phạm, xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và lập trình các hệ thống phần mềm;

– Chủ trì và tham gia nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành Công nghiệp phần mềm và nội dung số.

– Chủ trì hoặc tham gia các chương trình đào tạo, giảng dạy về CNPM.

  • Vị trí 2: Nghiên cứu phát triển dịch vụ phần mềm và nội dung số; số lượng 01 người

Mô tả yêu cầu đối với vị trí:

– Tham gia các đề tài/dự án theo phân công.

– Chủ trì các đề tài NCKH trong lĩnh vực dịch vụ nội dung số đã được lãnh đạo phê duyệt và giao nhiệm vụ.

– Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các dịch vụ mới trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số

– Chủ động tham gia, đóng góp khả năng chuyên môn, đề xuất ý kiến để cải tiến chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả công việc theo chức danh,

  • Vị trí 3: Nghiên cứu kinh tế thị trường; số lượng: 01 người.

Mô tả yêu cầu đối với vị trí:

– Tham gia các đề tài/ dự án theo phân công

– Chủ trì các đề tài NCKH về kinh tế, thị trường trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số đã được lãnh đạo phê duyệt và giao nhiệm vụ.

– Thu thập, tổng hợp, lập báo cáo phân tích, đánh giá chuyên sâu các dữ liệu về tài chính, kinh tế thị trường trong lĩnh vực phần mềm và nội dung số.

– Chủ động tham gia, đóng góp khả năng chuyên môn, đề xuất ý kiến để cải tiến chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả công việc theo chức danh.

– Có kinh nghiệm về phân tích, tổng hợp và lập báo cáo trong điều tra, nghiên cứu thị trường và truyền thông xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan về phần mềm và nội dung số hoặc về lĩnh vực ICT nói chung.

  • Vị trí 4: Nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số; số lượng: 02 người

Mô tả yêu cầu đối với vị trí:

– Tham gia thực hiện các đề tài/nhiệm vụ KHCN liên quan đến kinh tế, chính sách.

– Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các ngành kinh tế, quan hệ hợp tác kinh tế trên thế giới.

– Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khung hành lang pháp lý, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số trong, ngoài nước.

– Xây dựng các tài liệu có liên quan đến kinh tế, chính sách ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số.

C/ Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện chung: (theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức)

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Các điều kiện khác:

a) Vị trí 1: Nghiên cứu phát triển sản phẩm phần mềm và nội dung số

– Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT) đối với ứng viên học chuyên ngành Điện tử – Viễn thông.

b) Vị trí 2: Nghiên cứu phát triển dịch vụ phần mềm và nội dung số

– Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT) đối với ứng viên học chuyên ngành Điện tử – Viễn thông.

c) Vị trí 3: Nghiên cứu kinh tế, thị trường

– Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Kinh tế, Luật, Thương mại;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).

d) Vị trí 4: Nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số

– Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Kinh tế, Luật, Thương mại, quan hệ quốc tế;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).

D/ Đối tượng và  ưu tiên trong thi tuyển Viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VIÊN CHỨC:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm: 100 điểm.

(Thi phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2)

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP VÀ THI

A/ Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm thông báo này) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển.

 B/ Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 26/5/2020.

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, tầng 6 tòa nhà số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc gửi theo đường bưu chính tới địa chỉ trên.

Điện thoại liên hệ: Mrs – Lương Thị Thu Hà.  Tel: 024 – 66566708

C/ Thời gian, địa điểm và Lệ phí thi:

– Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến; Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh.

– Địa điểm thi: Tại trụ sở Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, tầng 6 tòa nhà số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Thời gian và lệ phí thi: Ứng viên đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đồng/thí sinh.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam trân trọng thông báo./.

Chi tiết xem thêm tại thông báo dưới đây: 

Thong bao tuyen dung VCNPM 24.4.2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.