Home Tags Hội nghị

Tag: Hội nghị

Thư mời và mẫu biểu đăng ký tham dự Hội nghị...

  Ngày 16.11.2021, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) phối hợp với Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA),...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

Sáng 29/4/2021, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ,...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2018

Sáng 20/4/2018, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tổ chức thành công Hội nghị cán...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS