PHIÊN HỌP KHỞI ĐỘNG XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ...

      Được sự nhất trí về chủ trương của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phê duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở...

Hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống SMCC phục vụ công tác...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng về việc đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong Bộ...

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Công nghiệp phần...

Sáng ngày 13/4/2017, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam...

Tài liệu tuyên truyền về Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2016), Công đoàn Viện Công nghiệp phần mềm và nội...

Đề cương tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa...

I. BỐI CẢNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA CUỘC BẦU CỬ Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...

Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và...

Chủ đề Tháng hành động: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” Các thông điệp: 1. Hưởng ứng Tháng hành...

Bài đọc nhiều nhất